Doradztwo przy tworzeniu oprogramowania

oprogramowanie

tworzenie oprogramowania (agile)

tworzenie oprogramowania do przetwarzania sygnałów

Bora® specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju rozproszonych systemów oprogramowania dla firm, oprogramowaniu do przetwarzania sygnałów, systemów o małych opóźnieniach oraz środowisk pracujących w czasie rzeczywistym. Bora dostarcza oprogramowanie i usługi tworzenia oprogramowania dla klientów w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Uni Europejskiej, USA i reszcie świata.

Tworzenie oprogramowania odbywa się w Zjednoczonym Królestwie, Polsce oraz Francji, gdzie eksperci z dziedzin oprogramowania dla firm, przetrwarzania sygnałów oraz oprogramowania o małych opóźnieniach tworzą rozwiązania na zamówienie dla między innymi przemysłu finansowego, transportowego, audio i akustyki oraz biomedycyny.

Tworzenie oprogramowania

Bora specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla firm w metodologii agile. Możemy zaproponować pojedynczego konsultanta, który wzmocni albo poprowadzi zespół klienta, lub kompletny zespół, który w całości wykona gotowy projekt według pomysłu klienta.

Dzięki ostrożnej i dokładnej analizie wstępnych wymagań możemy zapewnić optymalny proces tworzenia oprogramowania aż do osiągnięcia gotowego produktu. Korzystamy z technologii ciągłej integracji i promujemy regularne informowanie klienta o postępach.

Oprogramowanie

Bora oferuje także tworzone przez siebie oprogramowanie, zarówno otwartoźródłowe jak i na licencjach komercyjnych.

Bora C++ application framework jest otwartoźródłowym frameworkiem aplikacji C++ zaprojektowanym do tworzenia oprogramowania C++ dla firm. Bora C++ application framework dostarcza narzędzi wymaganych do szybkiego tworzenia wysoko wydajnych aplikacji C++ dla firm.

Bora document processor jest programem, który tłumaczy język znaczników BDML na pliki PDF, ePUB, Mobi (Kindle), and HTML. Pojedynczy dokument BDML i towarzyszące mu arkusze stylów CSS mogą zostać przetłumaczone na wszystkie powyższe typy plików. BDML jest językiem znaczników opartym na XML z wieloma funkcjami, zaprojektowanym w taki sposób aby proces nauki obsługi był jak najłatwiejszy.

W dodatku do obecnych produktów oprogramowania zespół badań i rozwoju Bora tworzy także innowacyjne oprogramowanie z domeny przetwarzania matematycznego i sygnałów, którego wydanie planowane jest na rok 2020/2021.